Veelgestelde vragen

We proberen u een antwoord te geven op onze meest gestelde vragen. Aarzel niet om ons te contacteren indien de informatie niet voldoet.

Hoeveel capaciteit is er nog in de klassen in het Beverbos?

In elk geboortejaar voorzien wij 48 plaatsen op onze school.

Momenteel zijn dit de vrije plaatsen:

Voor schooljaar 2022 - 2023: 

peuterklas: 26 plaatsen
1ste kleuterklas: 13 plaatsen
2de kleuterklas: 14 plaatsen
3de kleuterklas: 13 plaatsen
1ste leerjaar: 14 plaats
2de leerjaar: 4 plaatsen
3de leerjaar: 9 plaatsen
4de leerjaar: 22 plaatsen
5de leerjaar: 3 plaatsen
6de leerjaar: 15 plaatsen

Hoe kan ik inschrijven in het Beverbos?

Inschrijven kan in principe elke dag van het schooljaar. Het makkelijkst is een afspraak te maken via mail of telefoon om de verantwoordelijke zeker aan te treffen op school, zodat de nodige tijd kan uitgetrokken worden om de kinderen in te schrijven en wat uitleg te geven over de school. Het is mogelijk om de kinderen mee te brengen naar school, waar ook het toekomstige klasje al eens bekeken kan worden. Het volstaat om de ISI kaart of identiteitskaart van de toekomstige leerling mee te brengen. Op school wordt hiervan een kopie genomen. Verder wordt allerlei praktische informatie uitgewisseld. (adres, noodnummers, contactgegevens,...)

Organisatie van de schooluren?

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :

- 's morgens : 8u.30 tot 11u.40. De poort is open om 8u.15

- 's middags : 13u.15 tot 15u.35. De poort is open om 13u.00.

Woensdag :

- 's morgens : 8u.30 tot 12u.05.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden 's middags en 's avonds begeleid in rijen. De rijen worden begeleid van aan de schoolpoort tot aan de marktplaats. Begeleid oversteken is gegarandeerd in de Klyseweg, Astridlaan en Statiestraat.

Kinderopvang?

Wat betreft de uurregeling : morgentoezicht vanaf 7u.00 en avondtoezicht tot 17u.45.

Wat betreft de opvang : - de kinderen die in de opvang moeten blijven, worden begeleid tot aan de nieuwe opvangklas. Ook 's avonds worden de leerlingen daar opgehaald                                                             
- bij gebruik van de opvang wordt het huishoudelijk reglement getekend en een informatieve fiche ingevuld ter inschrijving                                                                                                                                     

- bij het verlaten van de opvang worden de kinderen afgemeld bij de verantwoordelijke. Op deze manier kan het juiste vertrekuur geregistreerd worden.

Wat bij schoolongeval?

Je krijgt van ons een aangifteformulier waarvan je de laatste pagina door de dokter laat invullen. Dit aangifteformulier bezorg je ons dan terug. Wij zenden dit aan de verzekeringsmaatschappij.

Ethias zal de ontvangst met een toekenningsnummer bevestigen. Die bevestiging wordt aan de ouders gezonden. 

Ondertussen breng je alle bewijsstukken van betaling binnen bij het ziekenfonds. Je krijgt een bewijs met vermelding van het remgeld (som die door het ziekenfonds niet terugbetaald wordt). Ook bij de apotheker vermeld je dat het om een schoolongeval gaat. Daar krijg je dan een speciaal kasticket.

Alle bewijsstukken mag je nu - samen met de brief met het toekenningsnummer - aan Ethias terugzenden.

Nog vragen? Je kan voor een antwoord bij de administratie terecht.

 

 

Hoe weet ik wat mijn kinderen vandaag zullen eten op school?

Elke week wordt de informatie die doorgespeeld wordt van de traiteur op de website geplaatst. Indien de informatie  niet op de website terug te vinden is, beschikt de school niet over de menu's.

Op smartschool krijg ik te veel meldingen, of geen meldingen?

In smartschool kan je zelf die zaken aanpassen bij je profiel.

Als ik inlog voor mijn tweede kind op het registratiesysteem, dan gaat het account telkens terug naar het vorige kind?

Het smartschoolaccount van het eerste kind dat je inlogde is nog aangemeld.  Meld dit kind af, als je opnieuw probeert op het registratiesysteem te komen, dan kom je terecht in het juiste account.

Ik heb de gegevens voor smartschool en het registratiesysteem niet gekregen?

Het kan dat je mailadres niet geregistreerd werd bij de inschrijving van je kind.  Het kan ook dat je mailadres niet klopt of verouderd is, waardoor de gegevens niet matchen.  Indien de knop ‘wachtwoord vergeten’ niet werkt via beverbos.smartschool.be, neem contact op via school@beverbos.be

We zijn gescheiden, hoe verloopt de registratie dan?

Als ouder kan je je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen week.  Elke ouder beschikt over een apart co-account van het kind.  De registratie op het systeem is zichtbaar voor beide ouders.  Je kan voor het registeren ook wekelijks aanpassen (Vb. mamaweek/papaweek)  Je kan er ook voor kiezen dat één ouder alle registraties doet.

Aanpassen in de kalender lukt niet?

Je klik wellicht op een balkje in het dagdeel van de kalender, klik op de witte ruimte, dan komt er een antwoordvak tevoorschijn.

Afwezigheden?

Is uw zoon of dochter ziek, verwittig de directie, het secretariaat of de leerkracht telefonisch of via mail.

Bij terugkeer op school :

  • schriftelijke verklaring door de ouders vereist tot en met 3 opeenvolgende schooldagen
  • medisch attest door de arts vereist voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen
  • indien 4 maal afwezig in hetzelfde schooljaar met een briefje van de ouders, is een medisch attest door de arts vereist
  • indien er geen gewettigd attest kan voorgelegd worden voor een afwezigheid, wordt de afwezigheid als onwettig afwezig genoteerd. Bij eventuele vragen over gewettigde afwezigheden kan het secretariaat geraadpleegd worden.
  • Bij de leerlingen van het lager worden de afwezigheden op het rapport weergegeven.
Mag mijn kind de school alleen verlaten?

Zonder schriftelijke toestemming van de ouders mag uw kind de school niet alleen verlaten.  Indien je kind de school alleen mag verlaten, dan moet hiervoor een briefje of mail ingediend worden.  Dit kan via school@beverbos.be.  De directie brengt dan de leerkracht en opvangpersoneel op de hoogte.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je meer te weten komen over welke uitstappen onze leerlingen maken, wat er op het programma staat, aarzel dan niet in te schrijven voor de nieuwsbrief.