Veelgestelde vragen

We proberen u een antwoord te geven op onze meest gestelde vragen. Aarzel niet om ons te contacteren indien de informatie niet voldoet.

Hoeveel plaats is er nog in de verschillende klassen?

De capaciteit in het Beverbos werd begrensd op 48 inschrijvingen per geboortejaar. Hieronder zijn de nog beschikbare plaatsen op onze school opgenomen voor schooljaar 2018-2019.

geboortejaar 2017          14 plaatsen  (instap 2019-2020)
geboortejaar 2016            7 plaatsen  (peuters instap 2018-2019)
geboortejaar 2015            4 plaatsen  (1ste kleuterklas)
geboortejaar 2014          16 plaatsen  (2de kleuterklas)
geboortejaar 2013            0 plaatsen  (3de kleuterklas)
geboortejaar 2012            9 plaatsen  (1ste leerjaar)
geboortejaar 2011            8 plaatsen  (2ste leerjaar)
geboortejaar 2010          15 plaatsen  (3de leerjaar)
geboortejaar 2009          17 plaatsen  (4de leerjaar)
geboortejaar 2008          22 plaatsen  (5de leerjaar)
geboortejaar 2007          25 plaatsen  (6de leerjaar)

 

Organisatie van de schooluren?

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :

- 's morgens : 8u.30 tot 11u.40. De poort is open om 8u.15

- 's middags : 13u.15 tot 15u.35. De poort is open om 13u.00.

Woensdag :

- 's morgens : 8u.30 tot 12u.05.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden 's middags en 's avonds begeleid in rijen. De rijen worden begeleid van aan de schoolpoort tot aan de marktplaats. Begeleid oversteken is gegarandeerd in de Klyseweg, Astridlaan en Statiestraat.

Kinderopvang?

Wat betreft de uurregeling : morgentoezicht vanaf 7u.00 en avondtoezicht tot 17u.45.

Wat betreft de opvang : - de kinderen die in de opvang moeten blijven, worden begeleid tot aan de nieuwe opvangklas. Ook 's avonds worden de leerlingen daar opgehaald                                                             
- bij gebruik van de opvang wordt het huishoudelijk reglement getekend en een informatieve fiche ingevuld ter inschrijving                                                                                                                                     

- bij het verlaten van de opvang worden de kinderen afgemeld bij de verantwoordelijke. Op deze manier kan het juiste vertrekuur geregistreerd worden.

Afwezigheden?

Is uw zoon of dochter ziek, verwittig de directie, het secretariaat of de leerkracht telefonisch of via mail.

Bij terugkeer op school :

  • schriftelijke verklaring door de ouders vereist tot en met 3 opeenvolgende schooldagen
  • medisch attest door de arts vereist voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen
  • indien 4 maal afwezig in hetzelfde schooljaar met een briefje van de ouders, is een medisch attest door de arts vereist
  • indien er geen gewettigd attest kan voorgelegd worden voor een afwezigheid, wordt de afwezigheid als onwettig afwezig genoteerd. Bij eventuele vragen over gewettigde afwezigheden kan het secretariaat geraadpleegd worden.
  • Bij de leerlingen van het lager worden de afwezigheden op het rapport weergegeven.
Hoe weet ik wat mijn kinderen vandaag zullen eten op school?

Elke week wordt de informatie die doorgespeeld wordt van de traiteur op de website geplaatst. Indien de informatie  niet op de website terug te vinden is, beschikt de school niet over de menu's.

Vanaf welke datum kan ingeschreven worden?

Je peuter inschrijven kan pas de eerste lesdag van maart in het schooljaar voor de instap. Dit betekent dus dat voor het schooljaar 2018-2019 de leerlingen van geboortejaar 2016 voor de eerste keer naar school mogen. Inschrijven was dus pas mogelijk vanaf 1 maart 2018.

Voor dit nieuwe hoofdstuk in het leven van deze kinderen, willen we je graag informeren over het aanbod van lager onderwijs in de gemeente Lichtervelde en de mogelijkheden om in te schrijven.

In de loop van de maand september zullen alle basisscholen in Lichtervelde hun leerlingen aanschrijven die reeds een broer en/of zus hebben in de school. Deze leerlingen kunnen genieten van het voorrangsrecht tot inschrijving. Als alle voorrangsgerechtigden de kans kregen om in te schrijven, worden de ouders van nieuwe leerlingen terug aangeschreven. In dit schrijven worden de nog open plaatsen in de scholen vermeld. Hierbij worden ook de folders van de verschillende scholen  opgestuurd.

De voorrangsgerechtigde kinderen voor schooljaar 2018 - 2019 (broers en zussen) kunnen genieten van hun voorrang en inschrijven tussen 1 en 31 oktober 2018. Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden geweigerd op basis van capaciteit. Vanaf de eerste schooldag in maart 2018 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018-2019 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht. 

Hoe kan ik inschrijven in het Beverbos?

Inschrijven kan in principe elke dag van het schooljaar. Het makkelijkst is een afspraak te maken via mail of telefoon om de verantwoordelijke zeker aan te treffen op school, zodat de nodige tijd kan uitgetrokken worden om de kinderen in te schrijven en wat uitleg te geven over de school. Het is mogelijk om de kinderen mee te brengen naar school, waar ook het toekomstige klasje al eens bekeken kan worden. Het volstaat om de ISI kaart of identiteitskaart van de toekomstige leerling mee te brengen. Op school wordt hiervan een kopie genomen. Verder wordt allerlei praktische informatie uitgewisseld. (adres, noodnummers, contactgegevens,...)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je meer te weten komen over welke uitstappen onze leerlingen maken, wat er op het programma staat, aarzel dan niet in te schrijven voor de nieuwsbrief.